Chorak va yillik hisobotlar

Chorak va yillik hisobotlar

   2017 год

I квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
II квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
III квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать

   2016 год

I квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
II квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
III квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
IV квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
Отчет о денежных потоках скачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidan скачать

   2015 год

I квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
II квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
III квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
IV квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
Отчет о денежных потоках скачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidan скачать

   2014 год

III квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
IV квартал
Buxgalteriya balansi скачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobot скачать
Naqd oqim jadvalidan скачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidan скачать