Chorak va yillik hisobotlar

Chorak va yillik hisobotlar

2019 yil I chorak

2019 yil I chorak

   2017 yil
I chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
II chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
   2016 yil
I chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
II chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
IV chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
Отчет о денежных потокахскачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidanскачать
   2015 yil
I chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
II chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
IV chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
Отчет о денежных потокахскачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidanскачать
   2014 yil
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
IV chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
Naqd oqim jadvalidanскачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidanскачать