Dividendlar haqida ma’lumot

«ТYVQTZ» АЖ  дивидендлар хақида маълумот

Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорларига кўра хар битта акция учун:

2004 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 56,0 сўмдан

2005 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 60,0 сўмдан

2006 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 100,0 сўмдан

2007 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 171,0 сўмдан

2008 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 275,69 сўмдан

2009 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 45,0 сўмдан

2010 йил якуни бўйича дивидендлар хисобланмаган

2011 йил якуни бўйича дивидендлар хисобланмаган

2012 йил якуни бўйича дивиденд суммаси 101,0 сўмдан

2013 йил якуни бўйича дивидендлар хисобланмаган

2014 йил якуни бўйича дивидендлар хисобланмаган

2015 йил якуни бўйича дивидендлар хисобланмаган.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш” тўғрисидаги 26.04.1996й. 223-I сонли қонунининг  51 (56 эски тахрирда) моддасига асосан, эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади. Шунга кўра эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолган.

Хозирги кунда Жамият дивиденд тўловларидан акциядорлари олдида қарздорлиги мавжуд эмас.