Dividendlar haqida ma’lumot

«TYVQTZ» AJ dividendlar xaqida ma’lumot

Aktsiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qarorlariga ko‘ra xar bitta aktsiya uchun:

2004 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 56,0 so‘mdan

2005 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 60,0 so‘mdan

2006 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 100,0 so‘mdan

2007 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 171,0 so‘mdan

2008 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 275,69 so‘mdan

2009 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 45,0 so‘mdan

2010 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2011 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2012 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 101,0 so‘mdan

2013 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2014 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2015 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan.

O‘zbekiston Respublikasining “Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish” to‘g‘risidagi 26.04.1996y. 223-I sonli qonunining 51 (56 eski taxrirda) moddasiga asosan, egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividend aktsiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qaroriga ko‘ra jamiyat ixtiyorida qoladi. Shunga ko‘ra egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividend aktsiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qaroriga ko‘ra jamiyat ixtiyorida qolgan.

Xozirgi kunda Jamiyat dividend to‘lovlaridan aktsiyadorlari oldida qarzdorligi mavjud emas.