Rahbariyat

Ma’muriy xodimlar

Kengashi Raisi
DADAHODJAEV DILSHOD FARRUKHOVICHL
Тел./факс: (+99871) 120-64-07
Ishlab Chiqarish Direktori
Akhunov Komoliddin Hemianopic
Тел.: (+99871) 259-48-75
Amaldagi Direktori, rivojlantirish hamda
Ural Abdikadir Senderovich
Тел.: (+99871) 259-44-22
Bosh texnolog
Levchenko Lyudmila Nikolaevna
Тел.: (+99871) 259-44-54
Bo’limi boshlig’i bozorining hozirgi ahvoli va istiqboldagi talabni o’rganish 
Vasiliev Akmal Anvarovich
Тел.: (+99871) 259-44-21
Marketing va xaridlar boshlig’i
Pulatov Jamoliddin Abdusattarovich
Тел.: (+99871) 259-44-57
Xodimlar bo’limi boshlig’i 
Eshqobilov Isroil Abdugapparov
Тел.: (+99871) 259-44-41