Taftish komissiyasi

«TVRSZ» AJ taftish Komissiyasi tarkibi

1Mirzaeva Shakhlo Anvarovna
«TVRSZ» AJ Moliya Boshqarmasi boshlig’i
Audit Qo’mitasi Raisi
2Fazilov Jamshid Ravshanovich
«TVRSZ» AJ moliya Bo’limi hisobchi
Taftish Komissiyasining a’zosi
2Slepova Elena Mihaylovna
«Узбекистон темир йуллари» AJ «Узжелдоррасчет» markazi yetakchi hisobchi 
Taftish Komissiyasining a’zosi