Aksiyalarni sotib olish

Jamiyat o’z aktsiyalarini sotib olmadi.