Aktivlarni sotish

Aktivlarni sotish moliya-xo'jalik faoliyati jarayonida amalga oshiriladi.