Chorak va yillik hisobotlar

Chorak va yillik hisobotlar

2023 yil

2023yil 1 chorak

2023yil 2 chorak

2022 yil

2022 yil 1 chorak

2022 yil 2 chorak

2022yil 3 chorak

2022yil 4 chorak

2021 yil

2021yil 1 chorak

2021yil 2 chorak

2021yil 3 chorak

2021yil 4 chorak

2020 yil

2020 yil 1 chorak

2020 yil 2 chorak

2020 yil 3 chorak

2020 yil 4 chorak

2019 yil

2019 yil 1 chorak

2019 yil 2 chorak

2019 yil 3 chorak

2019 yil 4 chorak

2018 yil

2018 yil 1 chorak

2018 yil 2 chorak

2018 yil 3 chorak

2018 yil 4 chorak

   2017 yil
I chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
II chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
   2016 yil
I chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
II chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
IV chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
Pul oqimlari to’g’risidagi hisobot скачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidanскачать
   2015 yil
I chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
II chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
IV chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
Pul oqimlari to’g’risidagi hisobot скачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidanскачать
   2014 yil
III chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
IV chorak
Buxgalteriya balansiскачать
Moliyaviy natijalar to’g’risida hisobotскачать
Naqd oqim jadvalidanскачать
Qimmatli qog’ozlar o’zgarishlar jadvalidanскачать