Dividendlar haqida ma’lumot

«TYVQTZ» AJ dividendlar xaqida ma’lumot

«Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va  ta’mirlash zavodi» AJning  aksiyadorlarning umumiy yiğilishi 2005 yil  yakuni bơyicha 2006 yil 28 aprel  kuni, 2006 yil  yakuni bơyicha 2007 yil 01 may kuni, 2007 yil  yakuni bơyicha 2008 yil 12 iyun  kuni, 2008 yil  yakuni bơyicha 2009 yil 26 iyun  kuni,  2009 yil  yakuni bơyicha 2010 yil 30 iyun  kuni, 2010 yil  yakuni bơyicha 2011 yil 17 iyun  kuni, 2011 yil  yakuni bơyicha 2012 yil 29 iyun  kuni, 2012 yil  yakuni bơyicha 2013 yil 27 iyun  kuni, 2013 yil  yakuni bơyicha 2014 yil 27 iyun  kuni, 2014 yil  yakuni bơyicha 2015 yil 23 iyun  kuni,  2015 yil  yakuni bơyicha 2016 yil 29 iyun  kuni, 2016 yil  yakuni bơyicha 2017 yil 22 iyun  kuni,  2017 yil  yakuni bơyicha 2018 yil 26 iyun  kuni, 2018 yil  yakuni bơyicha 2019 yil 25 iyun  kuni, 2019 yil  yakuni bơyicha 2020 yil 30 sentyabr  kuni, 2020 yil  yakuni bơyicha 2021 yil 28 iyun  kuni, 2021 yil  yakuni bơyicha 2022 yil 30 iyun  kuni, 2022 yil  yakuni bơyicha 2023 yil 26 iyun  kuni ơtkazilgan.

Barcha aksiyadorlarga bu yiğilishning ơtkazilish muddati kơrsatilgan xolda Boshpochtamp orqali va  elektron manzillarga bildirish xatlari, shuningdek “Birja”, «Biznes-Daily Media gazetalarida aksiyadorlar yiğilishining ơtkazish sanasi, kơriladigan masalalar, aksiyadorlar rơyxatining tuzilishi muddati kơrsatilgan xolda  e’lonlar berib borilgan.

Jamiyat 2004 yilni 399 429,0 ming sơm, 2005 yilni 555 685,0 ming sơm, 2006 yilni         1 119 382,0 ming sơm, 2007 yilni 2 145 339,0 ming sơm, 2008 yilni 2 719 066,0 ming sơm, 2009 yilni 499 198,0 ming sơm, 2010 yilni 217 946,0 ming sơm, 2011 yilni 622 851,0 ming sơm, 2012 yilni 1 138 539,0 ming sơm, 2013 yilni 718 531,0 ming sơm, 2014 yilni 215 883,0 ming sơm, 2015 yilni 279 528,0 ming sơm, 2016 yilni 360 206,0  ming sơm, 2017 yilni 554 547,0 ming sơm, 2018 yilni 12 451 665,0 ming sơm, 2019 yilni 7 737 739,0 ming sơm, 2020 yilni 2 018 588,0 ming sơm foyda bilan yakunlagan. 2021 yilni 2 222 986,0 ming sơm (MHXS bo’yicha) zarar bilan yakunlagan. 2022 yilni 469 532,0 ming sơm foyda bilan yakunlagan.

Murojaatlar uchun telefon: (71)259-45-15

Aktsiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qarorlariga ko‘ra xar bitta aktsiya uchun:

2004 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 56,0 so‘mdan

2005 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 60,0 so‘mdan

2006 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 100,0 so‘mdan

2007 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 171,0 so‘mdan

2008 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 275,69 so‘mdan

2009 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 45,0 so‘mdan

2010 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2011 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2012 yil yakuni bo‘yicha dividend summasi 101,0 so‘mdan

2013 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2014 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2015 yil yakuni bo‘yicha dividendlar xisoblanmagan

2016 yil  yakuni bơyicha dividendlar xisoblanmagan

2017 yil  yakuni bơyicha dividendlar xisoblanmagan.

2018 yil  yakuni bơyicha dividendlar xisoblanmagan.

2019 yil  yakuni bơyicha dividendlar xisoblanmagan.

2020 yil  yakuni bơyicha dividend summasi 180,0 sơmdan

2021 yil  yakuni bơyicha dividendlar xisoblanmagan. 

2022 yil  yakuni bơyicha dividendlar xisoblanmagan.        

   Ơzbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiya dorlarning huquqlarini himoya  qilish” tơğrisidagi 06.05.2014y. 370- sonli qonunining  56- moddasiga asosan,  egasi yoki  egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxơri tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividend aksiyadorlarning umumiy yiğilishi qaroriga kơra jamiyat ixtiyorida qoladi.Shunga kơra  egasi yoki  egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxơri tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividend aksiyadorlarning umumiy yiğilishi qaroriga kơra jamiyat ixtiyorida qolgan.

 Xozirgi kunda Jamiyat 2020 yil yakuni bo’yicha dividend tơlovlarini amalga oshirmoqda.