Ustav fondining tuzilishi

"TVRSZ"AJ ustav fondining tuzilishi
ming so ' m
aksiyalar
Jamiyatning ustav fondi
5 649 047
5 649 047
Ustav fondi ulushining 90 foizi "O'zbekiston temir yo'llari" AJga tegishli
5 084 143
5 084 143
Ustav fondining 10% ulushi boshqa aksiyadorlarga, jismoniy shaxslarga tegishli
564 904
564 904