10 BOSHQARUV VA NAZORAT ORGANLARI MAʼRUZALARINING SHAKLI VA MAZMUNIGA