13 JAMIYAT VAKILLARNING BOSHQA KORXONALARNING BOSHQARUV ORGANLARIDA OVOZ BERISHI TARTIBI