9 MANFATLAR TO'QNASHUVI VA HARAKATLAR TARTIBI HAQIDA